Iteam
GitHub

Rött kryss på dokument i Team Explorer 2010

En del användare av vår TFS kunde inte komma åt delade dokument genom Visual Studio 2010, istället möttes de bara av ett rött kryss.

Krysset visade sig vara populärt kallat för ”Red X of Death” – vilket var precis vad det kändes som när inget ur uppsjön av lösningar fungerade.

Alla användare kan komma åt dokumenten genom att gå till Sharepoint Project Portal genom IE så det var inte en rättighetsfråga. På tal om rättigheter kontrolleras de bäst genom TFS Administration Tool.

Vad som slutligen knäckte nöten för oss var att lägga till Sharepoint siten i säkerhetszonen ”Local intranet” samt sänka säkerhetsnivån för den zonen ett snäpp.

Det är dock tveksamt om lösningen ovan fungerar om man har externa användare som inte är med i domänen.

Mats Egardt
2012-01-09