Iteam
GitHub

Relaying i Exchange 2007

Att tillåta interna system att sända epost via en Exchangeserver har gått ifrån att vara något väldigt enkelt (och lätt att missbruka) i Exchange 2003 till att vara ganska mycket mer komplicerat i Exchange 2007.

Grundregeln när det gäller relaying i Exchange 2007 är "använd det endast om ingen annan möjlighet finns". Alltså: Om er mjukvara, skrivare, användare etc som behöver skicka mail via Exchangservern stödjer SMTP autentiering, så skall detta alltid användas hellre än att börja öppna för relaying.

Ibland måste man dock ändå öppna upp för relaying och då gäller det att hålla tungan rätt i mun så att man inte råkar öppna för mycket. Exchangeteamet har en utmärkt guide för bästa tillvägagångssätt på sin blog (You had me at EHLO):

Magnus Tjerneld
2007-12-20