Iteam
GitHub

Problem att synka NTP mot time.windows.com

Sedan USA gjorde om sina sommartidsregler i våras uppvisar många servrar problem att synkronisera tiden mot time.windows.com. Detta är förstås lite problematiskt då den servern är förininställd i NTP i alla windowsservrar...
 
För att ändra NTP server i Windows 2003 ändrar man följande registernyckel till t.ex. “time-a.nist.gov,0x1”: 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer

Magnus Tjerneld
2007-07-18