Iteam
GitHub

Problem att installera XP SP3 på Intel Mac

Vid installation av Servicepack 3 för Windows XP på en Intel Mac med Bootcamp riskerar man att en bit in i installationsguiden få följande felmeddelande:

"There is not enough disk space on C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$ to install Service Pack 3 Setup requires an additional 4 megabytes of free space or if you also want to archive the files for uninstallation,Setup requires 4 additional megabytes of free space. Free additional space on your hard disk and then try again."

Detta beror på att SP3-installationen, förvirrad av eventuell EFI-partition på disken, kontrollerar fel diskenhet. För att komma förbi problemet lägger man till följande registernyckel: 

Navigera till följande nivå i Regedit:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]

Lägg till ny sträng: BootDir, med värdet: C:\ 

Kör sedan SP3 installationen igen så bör det gå bättre!

Magnus Tjerneld
2008-11-19