Iteam
GitHub

Minnesbegränsningar i Microsoft Windows Server 2003

Här följer de övre minnesgränserna i Windows Server 2003:
 
Windows Server 2003 Web edition – 2GB
Windows Server 2003 Standard - 4GB
Windows Server 2003 Enterprise – 32GB (x86 32-bit), 64GB (Itanium 64-bit)
Windows Server 2003 Datacenter Edition – 128GB (x86 32-bit), 2TB (Itanium 64-bit)
 
(Samma gränser gäller för R2).

Magnus Tjerneld
2007-08-13