Iteam
GitHub

Mailbox-rättigheter i Exchange 2007

Att administrera mailbox-rättigheter i Exchange 2007 är lite knepigare än i tidigare versioner och görs numera via Exchange Shell med följande kommando:

add-mailboxpermission <användaren du vill påverka> -user <användaren som skall ges tillgång> -AccessRights fullaccess

Följande kommando ger alltså administratorn "full mailbox access" på min brevlåda:

add-mailboxpermission magnus.tjerneld -user administrator -AccessRights fullaccess

Samtliga tillgängliga alternativ för add-mailboxpermission finns i denna artikel på TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/a9aacbf5-5e6c-47ef-95d6-e24547e95d01.aspx

Magnus Tjerneld
2007-08-31