Iteam
GitHub

Inaktivitetslås på SE M600i efter uppgradering till Exchange 2007 SP1

När man uppgraderar Exchange Server 2007 till SP1 läggs det automatiskt till en policy för säkerhetsinställningar på telefoner som synkroniserar med Active Sync. Oavsett vilken inställning man gör i denna så aktiveras ett inaktivitetslås på M600i som inte går att avaktivera. Här är en workararound...

För att avaktivera inaktivitetslåset på M600i krävs "dessvärre" följande:

1. Ta bort Defaultpolicyn i Exchange 2007 Detta kan bara göras via Management Shell. Kommandot är:

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy -identity "Default"

Notera att användaren med en M600i inte är associerad med någon annan policy, tricket är att användaren inte får vara kopplad till en policy. om användaren ligger kopplad på en annan policy kan du flytta den till en temporär policy som du sedan tar bort. Du kontrollerar detta via användarens mailbox (properties på Active Sync från användarens brevlåda).

2. Starta om IIS ("iisreset" från kommandoraden)

3. I telefonen går du sedan in i Active Sync och väljer att tömma all lokal Exchangedata (under Avancerat-fliken). Kontrollera också att du har senaste versionen av AS (fn. 2.012), uppgradera annars från SE:s hemsida.

4. Kör en synkronisering

5. Starta om telefonen

6. Avaktivera inaktivitetslåset från kontrollpanelen->Säkerhet

Nackdelen med denna modell är att man inte kan ha en defaultpolicy på servern så länge som man vill ha M600i i sin organaisation. SonyEricsson P1i uppvisar samma problem, men här finns en firmwareuppgradering som löser problemet.

Magnus Tjerneld
2008-01-28