Iteam
GitHub

Inaktivera Windows Updates omstartsprompt

En av de mest irriterande saker jag vet är när man råkar initiera en serveromstart pga att Windows Update slänger upp en prompt om att det är dags att starta om datorn precis på det ställe där man just skall klicka på någonting annat.

Ni känner igen rutan:


Om du klickar "Restart Now" får du ingen ytterligare prompt om att bekräfta, och servern starar om.

Som tur är så går dessa notifieringar enkelt att ändra eller avaktivera genom en grupprincip (GPO):

Objektet “Re-prompt for restart with scheduled installations” ligger under ”Local Computer Policy >  Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update”:

Du kan antingen inaktivera eller sätta ett eget värde för hur ofta du vill bli notifierad (10 minuter är standard):

Utför ändringen lokalt på berörda maskiner, eller skapa en domänbaserad GPO och associera med de maskingrupper du vill ändra.

Självklart är det viktigt att man startar om datorn som en del av patchrutinen, men oftast vill man själv styra över när omstarten sker. Iom ändringen ovan så kommer WU fortfarande att notifiera dig om att en omstart väntar i aktivitetsfältet, men du slipper popup-prompten.

Magnus Tjerneld
2009-11-12