Iteam
GitHub

IE7 ikon på skrivbordet i Vista

I tidigare versioner av Windows var det enkelt att lägga en snygg IE-ikon (utan genvägspil) på skrivbordet via skrivbordsinställningarna under kontrollpanelen. I Vista saknas dock denna möjlighet vilket endast lämnar användaren med möjligheten att skapa en vanlig genväg till IE.

För att få in den "riktiga" IE ikonen även i Vista skapar man följande nyckel i registret:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}" (DWORD:0)

(Iakta sedvanlig försiktighet när du arbetar i registret.)

Magnus Tjerneld
2008-01-17