Iteam
GitHub

Hitta användare i Active Directory på sekundär mailadress.

Att hitta en viss adress användare är oftast väldigt lätt, skulle adressen dock inte ha något med användarnamnet att göra blir det svårare.

Exemplet i det här fallet är order@iteam.se. Jag vet att adressen finns men inte vem den tillhör. Gör såhär:

  1. Starta Active Directory Users and Computers.
  2. Tryck på Find-knappen.
  3. Välj Custom search istället för standarden Users, Contacts and Groups.
  4. Välj Advanced fliken. Här kan du nu söka med hjälp av direkta LDAP frågor.
    I mitt fall körde jag raden nedan för att hitta alla adresser som börjar med order. Det går förstås också att skriva in kompletta adresser utan wildcards.
    (proxyAddresses=smtp:order*)

Med LDAP-frågor går det att göra väldigt mycket för att hitta i AD. Mer information finns här:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996205(EXCHG.65).aspx

Mats Egardt
2009-04-07