Iteam
GitHub

GPMC SP1 i Windows Server 2003 x64

VARNING: En bloggbesökare har rapporterat att nedanstående kan ställa till bekymmer på en server som kör Exchange 2007. Jag har visserligen själv gjort nedanstående på Exchangemaskiner utan problem, men en varning känns ändå rättfärdigad.

Något år efter att Windows Server 2003 släpptes kom ett servicepack till Group Policy Management Console (GPMC) som gör hanteringen av grupprinciper mycket enklare. I Windows 2003 R2 ligger denna editor med som standard, men använder du 64-bitarsversionen av Windows Server 2003 så finns dock den "nya" editorn inte installerad. Och att få den på plats är varken enkelt eller självklart, men det går!

Ladda ner och installera .NET Framework 1.1. Glöm inte all läsa instruktionen som kan be dig köra ett kommando för att tillåta 32-bitars applikationer i IIS.

Ladda ner och installera Group Policy Management Console SP1.

När detta är gjort måste man manuellt kopiera gpmc.msc från
"%windir%\system32\" till "%windir%\syswow64\".

Jag föredrar att starta GPMC från AD Users and Computers, för att få dem möjligheten måste jag skapa en ny genväg som startar ADUC i 32-bitarsläge:

%windir%\syswow64\mmc.exe %systemroot%\system32\dsa.msc -32 back

Problemet beror på lite virrvarr mellan 32 och 64-bitars versioner av MMC-snapins. Förhoppningsvis får vi en bättre lösning i ett framtida Adminpak till Windows Server 2003 x64, alternativt i Windows Server 2008.

Magnus Tjerneld
2008-01-07