Iteam
GitHub

Förenkla stora kopieringar i Windows

Jag behöver ofta kopiera stora/många filer mellan servrar och datorer som kan vara ganska långt ifrån varandra. Störande är om kopplingen bryts under kopiering.  Ännu värre om en fil är skadad och inte kan kopieras.

Om något sådant händer avbryts hela kopieringen och jag får börja om från början, utan en aning om hur långt den hann.

För att komma förbi problemet har jag sedan ett tag kört Teracopy som ersätter Windows inbyggda kopieringsfunktion. Kopior går snabbare och går att fortsätta om de skulle avbrytas.

Utöver det försöker den flera gånger om en fil skulle vara svår att läsa, den ger inte upp direkt.

Väljer jag att starta flera kopior samtidigt lägger de sig som väntande tills den första kopieringen är klar, eller tills jag tvingar dem att starta.


Bra litet program helt enkelt!

Mer info på deras hemsida.

Mats Egardt
2011-10-03