Iteam
GitHub

Forefront saboterar IIS 7

Det finns ett fel i Microsofts antivirus-program Forefront som resulterar i att det med slumpvis mellanrum förstör inställningsfilen för IIS 7. Det resulterar i att ens webserver helt lägger av att fungera, så till den grad att man inte ens kan administrera den via administrationsverktyget i kontrollpanelen. Felmeddelandet man får är "Error: Configuration file is not well-formed XML".

Detta beror tydligen på att Forefront helt enkelt inte hanterar filer på rätt sätt i vissa situationer och att de då blir korrupta när det finns andra processer som läser eller skriver till dem. I det här fallet så är det filen C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config som gått sönder. Medans MS jobbar på en fix på problemet kan man utföra följande för att stänga av det här beteendet:

  1. Öppna regedit
  2. Skapa nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpFilter\Parameters
  3. Lägg till ett DWORD-värde med namnet "ScanOnCleanup" och sätt det till 0.
  4. Starta om Forefront/OneCare

Mer info om detta hittar du på den officiella IIS-bloggen

Det står inte så mycket mer om det än vad som här nämnts, så frågan är om detta är ett problem som endast gäller den ovan nämnda XML-filen, eller om det finns risk att andra filer på systemet också blir korrupta av Forefront. Därför känns det säkrast att genomföra fixen även om man inte kör IIS, åtminstone fram tills dess att Microsoft utkommit med mer information.

Om du redan har fått din applicationHost.config fil förstörd så är det dock så att Windows gör en backup av den varje gång du ändrar i den och lägger denna i C:\inetpub\history. Därifrån kan man då kopiera en tidigare version och således återställa sin inställning.

Erik Hjortsberg
2008-05-09