Iteam
GitHub

Flytta in gamla AD användare till Windows SBS 2008 Console

Vid migrering från Windows Server 2003 standard till Small Business Server 2008 ser det vid första anblicken ut som att alla användare inte hängt med.

Om du vill använda dig av SBS Console behöver du göra ett litet knep till.

Det går inte att bara placera användarna i ”rätt” OU, det vill säga SBSUsers. Det går inte heller att bara göra användaren medlem av rätt grupper.

Det man måste göra är att i SBS Console under Users välja ”Change user role for user accounts”.

Välj därefter exempelvis ”Standard user” och ”Add user permissions or settings” för att inte ta bort befintliga grupper. Efter att ha klickat next kommer vi till kryssrutan man saknar i själva SBS Console; ”Display all user accounts in Active Directory”.

Kryssa i den och välj dina användare, klicka på ”Change user role”

Användaren dyker därefter snällt upp i SBS Console.


Mats Egardt
2010-12-23