Iteam
GitHub

Flytta en DHCP server - det lätta sättet!

Att flytta en DHCP-server manuellt kan vara ganska tidskrävande, framförallt om man har många exclusions och reservations. Men då inga fina export/importmöjligheter finns via Windows Servers DHCP admin så har jag alltid accepterat att det är manuellt arbete som gäller. Det visar sig dock att det från och med Windows Server 2003 är en ganska enkel sak att göra via command-line-verktyget NETSH.

Följande artikel från Microsoft visar hur du flyttar DHCP-databasen till en Windows 2003 server från Windows 2003, Windows 2000 och NT4:

http://support.microsoft.com/kb/325473/

Kortfattad beskrivning för att flytta mellan två Windows 2003 servrar:

1.      Installera DHCP Server på den nya servern
2.      På den gamla servern, öppna en kommandoprompt.
3.      Skriv och kör netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all
4.      Flytta filen dhcp.txt till C-roten på den nya servern
5.      Skriv och kör netsh dhcp server import c:\dhcp.txt all (på den nya servern)
6.      Avauktorisera och stoppa den gamla servern
7.      Auktorisera den nya servern
8.      Testa med en klientdator

Grymt smidigt!

Magnus Tjerneld
2009-10-02