Iteam
GitHub

DNS suffix saknas för VPN klienter mot Server 2008

I och med utfasningen av Windows Server 2003 kör vi nu oftast RRAS (Routing And Remote Access Server) i nyare 2008 R2 maskiner. I Windows Server 2003 hämtades DNS suffix till VPN klienter från DHCP serverns Option 015 (DNS Domain Name) – en funktionalitet som verkar vara ändrad i 2008.

En effekt vi har märkt av på grund av det här är vid fjärrstyrningar (med RDP) då vi behövt använda FQDN, vilket inte behövdes förut. Samma gäller klienter som fjärrstyr sin jobbdator. Tidigare knappade de in datornamnet men vissa har nu fått vänja sig vid datornamn.domain.local – något som förvirrar för en del.

Lösningen är lyckligtvis inte så svår;

  1. Lägg till korrekt DNS suffix i TCP/IP inställningarna för RRAS maskinens LAN-kort.
  2. Starta om RRAS-tjänsten så att den cachar nya DHCP adresser.


Nästa gång en klient ansluter får den korrekt suffix.

Mats Egardt
2011-09-23