Iteam
GitHub

Bra och dåligt med Lumia 920 samt lite tips vid byte av smartphone.

Nu i dagarna har jag äntligen fått min Nokia Lumia 920. Första intrycket är väldigt positivt!

I mitt fall bytte jag min iPhone 4 mot en Lumia 920. Efter fyra år med iPhone kände jag att det skulle vara kul att prova på något nytt. Bytet till ny telefon kan vara enkelt men kan blir lite krångligare när du byter operativsystem. Nedan finns ett par användbara tips som kanske kan underlätta vid bytet av telefon.

Tips vid byte av smartphone

I mitt fall IOS > Windows Phone 8.

  • Kontrollera att ditt SIM-kort är av samma typ. I annat fall får man beställa ett nytt.
  • Se till att du på något sätt kan få med dig dina kontakter. I mitt fall synkas detta ihop med ett mailkonto.
  • Kopiera över alla bilder från gamla telefonen till den nya.
  • Kopiera över annan eventuell data som endast finns lagrad i din gamla telefon.
  • Kontrollera vilka appar du har och vilka appar som finns för din nya telefon - Klarar du dig utan vissa appar?
  • Koppla upp mailkonton på nytt.

Lumian har även ett program som heter ”Transfer My Data”, där man tydligen kan föra över kontakter och sms från din gamla telefon över bluetooth. Jag använde mig dock inte utav denna app och kan därför inte uttala mig om den är bra eller ej.

Bra & Dåligt med Nokia Lumia 920/Windows Phone 8:

+Snabbt och enkelt OS

+Kräver ingen programvara på datorn för att kunna för över filer från och till telefonen. För Windows 8 installeras en Windows Phone app automatiskt vid inkoppling.

+Dra och släpp-funktion till enheten. Konverterar automatiskt om till ett format som kan användas på WP8.

+Upplåsning av telefonen krävs efter att du kopplat in den i en dator för att du skall kunna komma åt innehållet på din telefon. Detta gäller bara om du valt att använda en säkerhetskod på din telefon!

+Trådlösa laddning.

-Utbudet på appar. Blir förhoppningsvis bättre med tiden.
-Relativt batteritörstig. Kanske blir bättre med kommande uppdateringar.

Och så ett litet tips…

Lägg inte telefonen med skärmen nedåt på blanka ytor, tex bord. Den har en förmåga att alltid leta sig ned på golvet eftersaom en luftspalt bildas mellan skärm och den blanka ytan – Typ som i Air Hockey!

Rasmus Fredriksson
2013-02-01