Iteam
GitHub

Återställning av specifik användares mailbox i Exchange 2007

Återställning av maildatabaser har blivit enklare i och med Exchange 2007. Att göra en komplett återställning av maildatabasen går att ordna helt i det grafiska gränssnittet. Vill man göra en lite mer specifik återställning krävs dock att man använder Exchange Management Shell.

Vi utgår ifrån en fullständig backup gjord i exempelvis ntbackup.

 1. Starta Exchange Management Console (EMC), välj Toolbox och starta därifrån Database Recovery Management.
 2. Tryck Next för att logga in på den lokala maskinen
 3. Välj Create a recovery storage group så att vår återställning får en måldatabas. Välj var databas och loggfiler finns.
 4. Med vår RSG skapad är det dags att starta återställningen. I det här fallet använde jag NTBackup. Välj den databas du vill återställa och tryck start restore.

Genom det grafiska gränssnittet är dina alternativ något begränsade. Om vi väljer ”Show advanced options” går det att återställa data till en specifik användares katalog, vi kan också sortera ut mail på ämne och datum. Det grafiska gränssnittet är alltså mest intressant vid en komplett återställning av databasen.

Intressantare för mig den här gången var att återställa en specifik användares inbox till administrator-kontot:

 1. Starta Exchange Management Shell.
 2. Jag vill återställa hela mailboxen ”met” till Administrator-kontot, under en mapp som kommer heta ”Restore”
  Det här kommandot löser biffen:

  restore-mailbox -RSGMailbox 'met' -RSGDatabase 'Recovery Storage Group\Mailbox Database' -id 'Administrator' -TargetFolder ‘Restore’

 3. Om det efter den långa återställningsprocessen kommer felmeddelanden om ”Bad item limit” så går det att höja den gränsen. Avsluta kommandot ovan med –BadItemLimit 1000 så bör du slippa problemen (det är förstås en god idé att söka källan till problemet ändå).

Det hade förstås också gått att låta återskapningen gå till den berörda användarens mailbox och skapa en ’Restore’ mapp där.

Det här kommandot går att finslipa så att det återställer mail mellan vissa datum eller helt skriver över användarens mailbox med backupen.

Mer om restore-mailbox kommandot går att läsa här;

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125218.aspx

Mats Egardt
2008-11-17