Iteam
GitHub

Användarrättigheter för Scheduled Tasks på Windows 2003 server

Normalinställningen på en Windows 2003 server är att bara administratörskonton får lägga upp schemalagda jobb. Ibland vill man dock skapa ett servicekonto för en applikation som inte ska vara administratör (av säkerhetsskäl) men ändå kunna lägga upp schemalagda jobb.

Rättigheten ändras på mapp c:\windows\tasks. Tyvärr kan man inte använda det vanliga gränssnittet för filrättigheter, utan man måste använda kommandoradsverktyget cacls.

För att se vilka rättigheter som finns nu:

cacls c:\windows\tasks

För att ge en användare rätt att skapa jobb (C = Create):

cacls c:\windows\tasks /E /P anders:C

/P innebär att användaren får nya rättigheter. /E Betyder att alla tidigare rättigheter (för andra användare) ska finnas kvar - glöm inte /E, annars kommer hela rättighetslistan på c:\windows\tasks tas bort!

Anders Bornholm
2007-09-14