Iteam
GitHub

Anslutning med Windows VPN hindrar domänautentiering: Löst!

Ett stort problem för oss som ofta sitter med VPN-anslutningar mot externa miljöer är att Windows (Vista och 7) får för sig att använda VPN-anslutningens användarnamn och lösenord även på den lokala domänen. Resultatet blir att alla lokala anslutningar som kräver domäninloggning (nätverksdiskar, skrivare etc) nekas åtkomst med felmeddelandet "unknown username or wrong password".

Lösningen på detta är att redigera filen rasphone.pbk, som normalt ligger under C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk.

Denna fil innehåller specifika inställningar för alla RAS-anslutningar (VPN och Dialup), för varje berörd anslutning ändrar man UseRasCredentials=1 till UseRasCredentials=0.

Notera att man manuellt måste göra ändringen för alla nya anslutningar man lägger till framöver. Förhoppningsvis får vi en kryssruta i anslutningen för detta någon gång i framtiden, men tills dess är detta den bästa lösning jag kommit fram till.

Magnus Tjerneld
2009-09-17