Utvecklingstips

Logga direkt till debug med Log4Net

Om du kör Log4Net kan du lägga till denna rad i din log.config så får du din log synlig direkt i Visual Studio i Debug Output. Väldigt bra när man felsöker hastighet i applikationer då man kan se vad som händer när en sida tar för lång tid att ladda.

<appender name="DebugAppender" type="log4net.Appender.DebugAppender" >

  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">

   <conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %logger [%property{NDC}] - %message%newline" />

  </layout>

 </appender>      

 <logger name="Iteam">

  <appender-ref ref="DebugAppender"/>

 </logger>
Andra bloggar om: 
 
Christian Landgren

2012-02-12 kl. 12:48

Web Analytics