Utvecklingstips

EPiServer CMS 6 på flera servrar

I en miljö där EPiServer CMS 6 är lastbalanserad mellan två (eller flera) servrar så behöver Remote Events aktiveras för att ändringar som görs i administrationsgränssnittet på den ena servern direkt ska synas även på den andra servern.

Det gör du lätt genom att lägga till 3 inställningar i web.config på varje sajt. I exemplet nedan väljer vi att använda TCP för kommunikationen.

1. Aktivera Remote Events

I episerver.config aktiverar du Remote Events genom att i <siteSettings> under <site> sätta enableEvents och enableRemoteEvents till true.


2. Lokal endpoint

Du behöver en endpoint som exponerar servicen på befintlig server. Den läggs till under <services> i web.config. Värt att notera är att EPiServers Site Id  behöver finnas med i namnet (MySiteName) och att TCP default kör på port 808 men att du kan sätta vilket port du vill (så länge den är öppen i brandväggen mellan servrarna). Endpoint address är alltså adressen till RemoteEventService lokalt på den server sajten är installerad på.

<services>
   <!-- In order to get fault information from the server for debug purposes, add behaviorConfiguration="DebugServiceBehaviour" to the endpoint "RemoteEventServiceEndPoint" -->
   <service name="MySiteName/EPiServer.Events.Remote.EventReplication">
    <endpoint address="net.tcp://localhost:808/RemoteEventService"
         binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="RemoteEventsBinding"
         name="RemoteEventServiceEndPoint"
         contract="EPiServer.Events.ServiceModel.IEventReplication" />
   </service>
  </services>

EPiServer Site Id

EPiServer Site Id hittar du i episerver.config på <site>.


3. Remote endpoint

Under <client> i web.config läggs endpointen för den andra servern till. Här sätts endpoint address till namnet på den andra servern.

<endpoint name="RemoteEventServiceClientEndPoint"
        address="net.tcp://TheOtherServerName:809/RemoteEventService"
        binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="RemoteEventsBinding"
        contract="EPiServer.Events.ServiceModel.IEventReplication" />

4. Inställningar för TCP bindings

Under <bindings> och <netTcpBinding> görs andra inställningar, t ex aktivering av port sharing (det kräver också att du startar servicen för port sharing på servern).

<netTcpBinding>
    <binding name="RemoteEventsBinding" portSharingEnabled="true">
     <security mode="None" />
    </binding>
   </netTcpBinding>

Och hur testar jag det här?

Förutom avsaknaden av gula fel så verifierar du Remote Events enklast genom att öppna en sida på server 1, öppna samma sida på server 2 och ändra något på den samt spara och att till sist uppdatera sidan på server 1 och se ändringen du gjorde.

 
Johanna Gustafsson

2011-08-10 kl. 10:38

Web Analytics